Prezentarea Cooperativei Dacia Unită și a Proiectului Magazinul Nostru

      Comentariile sunt închise pentru Prezentarea Cooperativei Dacia Unită și a Proiectului Magazinul Nostru

PROIECT DE RENAȘTERE NAȚIONALĂ
ȘI UNIREA POPORULUI ROMÂN

Proiectul este APOLITIC și ACONFESIONAL (nu este în legătură cu o confesiune religioasă).

{Am decis împreună să evităm dezbaterile și permiterea promovării acestor subiecte datorită polemicilor pe care acestea de regulă le generează, cu scopul de a păstra armonia între membrii Coperativei.
Pe de o parte, unul dintre obiectivele Cooperativei este acela de a dovedi că Democrația Participativă, NU ESTE UTOPIE, astfel că este ușor de înțeles de ce contactul cu clasa politică este DE EVITAT ! Noi vrem să dovedim că putem lua deciziile fără reprezentanți folosind Votul Online.
Pe de cealaltă parte suntem PENTRU Spiritualitate, astfel că dorim să acceptăm și să lăsăm pe fiecare să creadă așa CUM SIMTE!}

Primul proiect moral al unei afaceri care urmărește solidarizarea românilor de pretutindeni.

Aceștia vor fi în același timp investitori, consumatori și beneficiari de drept al mărfurilor românești achiziționate de la producătorii autohtoni.

Proiectul urmărește renașterea economiei românești, atragerea românilor plecați în străinătate în țara lor natală, recăpătarea și consolidarea demnității și suveranității României.

Concret, ca prim pas, Proiectul este materializat prin crearea primului magazin tip supermarket, (cu mărfuri românești și de import), al tuturor românilor denumit MAGAZINUL NOSTRU, prin asocierea în participațiune a unui număr cât mai mare de români ce vor investi cu scopul obținerii de beneficii financiare.

Ca efect imediat, folosind aceleași principiu economic, antreprenorii și producătorii români vor fi stimulați să producă numai marfă de calitate stimulându-se economia și producția autohtonă, ridicând nivelul de trai și generând noi locuri de muncă.

Se realizează stimularea financiară și punerea în valoare a potențialului inovator și a geniului românesc, readucerea la normalitate a bunului simț ancestral, redeșteptarea valorilor spirituale tradiționale ale poporului român.

PREZENTAREA PROIECTULUI MAGAZINUL NOSTRU

Primul Proiect al Cooperativei Dacia Unită

Magazinul nostru este primul concept onest, de afacere în care fiecare profitul se împarte la numărul de Unități de Investiție și este distribuit echitabil membrilor asociați în funcție de numărul de U.I. deținute, fără niciun fel de favorizare.

În același timp luarea deciziilor cele mai importante prin Vot Online, de către toți Membrii Cooperatori oferă o protecție împotriva intereselor de șantajare a angajaților sau de deturnare a obiectivelor statutare, astfel ca oricând Membrii Cooperatori să poată sesiza, dezbate, impune reguli și decide prin Vot Online pentru corectarea oricăror deviații din activitatea Cooperativei.

Proiectul Magazinul Nostru va fi realizat prin înființarea unui lanț național de magazine care să înceapă din București și apoi să se extindă în celelalte orașe ale țării și în străinătate.
Proiectul este gândit să ofere cetățenilor români de pretutindeni, posibilitatea de a se asocia în participațiune.

O caracteristică specială a acestui tip de asociere este numărul foarte mare de acționari – oameni simpli și cinstiți, ce se pot alătura ca membri cooperatori.

Magazinul va asigura mărfuri de calitate, predominant românești, pe cât posibil verificate la producător.

Descrierea Cooperativei Dacia Unită conform statutului

Cooperativa Dacia Unită a fost înființată în baza legii 566/2004 având un statut alcătuit într-o manieră originală având ca repere ideea proiectului și principiile meritocrației aplicate. În cadrul acesteia fiecare cetățean de naționalitate română va putea deveni cooperator și acționar cumpărând U.I. – UNITĂȚI INVESTIȚIONALE CU VALOAREA FIXĂ DE 100 DE LEI pentru a susține proiectele demarate, dar și pentru a primi beneficii financiare generate de proiectul Magazinul Nostru și din altele ce vor urma.

PROIECTUL NU ESTE DESPRE BANI, CI ÎN PRIMUL RÂND DESPRE ȚARĂ !

Pentru asigurarea distribuirii beneficiilor către un număr cât mai mare de membri, dar și pentru protecția împotriva intereselor de deturnare a obiectivelor inițiale ale proiectului, SE VA LIMITA PONDEREA VALORII INVESTIȚIEI PER PERSOANĂ LA CEL MULT 1%* DIN VALOAREA SUMELOR  TOTAL INVESTITE PÂNĂ LA SUMA DE 10 MILIOANE DE LEI, RESPECTIV 0,1% PESTE VALOAREA  TOTALĂ DE PESTE 10 MILIOANE DE LEI.

* TRECEREA DE LA 1% LA 0,1%
În perioada de timp cuprinsă între atingerea valorii totale a Capitalului Investit (Fondului de Investiții) de 1 milion de lei  și cea de 10 milioane de lei, se vor îndeplini următoarele condiții:
– Valoarea maximă investită va fi de 10.000 lei = 1% din 1 000 000 si 0,1% din 10 000 000 lei.
– La momentul atingerii valorii totale a Capitalului Investit de 10  milioane de lei, va coborî pragul ponderii U.I./persoană la 0,1% din valoarea totală a U.I. anulându-se limita maximă investită de 10.000 lei.

Numărul maxim de U.I. ce se pot cumpăra pentru început este 21 și rezultă ca și procent de 1% din suma estimată a fi necesară pentru deschiderea primului magazin și anume aproximativ 210.000 lei.

În momentul atingerii pragului maxim de investiție, posibilitatea de cumpărare de U.I. va fi restricționată, membrul cooperator cotizant primind notificare pe email sau prin poștă. Valoarea limitei ponderii investiției deținută de către o persoană va putea fi modificată numai prin Vot Online de către membrii Adunării Generale a Cooperatorilor în condițiile prevăzute în statut.

ACȚIUNILE COOPERATIVEI SUNT NOMINALE ȘI NU SE POT VINDE SAU SPECULA.

Se exclude posibilitatea deținerii de U.I. de către persoanele juridice, precum și de către persoane care folosesc pentru virarea comisioanelor conturi off-shore.

Profitul lunar al cooperativei se va împărți la numărul de U.I. existent și se va obține venitul lunar / per U.I.

Venitul per U.I. va fi media profitului pe toate magazinele, respectiv toate proiectele, împărțit la numărul total de U.I.

Orice decizie  considerată importantă, vitală,  va fi supusă la vot online pe site / aplicație. Astfel toți cooperatorii vor putea participa la luarea deciziilor importante în cooperativă.

Membrii pot sesiza orice neregulă și pot face orice propuneri în rubricile special destinate pe site-ul proiectului sau în pagina de Forum. Susținerea de minim 10% dintre cooperatori a sesizării/ propunerii, o va direcționa către dezbatere și dacă este cazul, către platforma de votare online.

Deciziile ce țin de buna desfășurare a activitățiilor interne ale cooperativei, punctelor de lucru, sau departamentelor, vor fi luate de conducerea acestora investită pe bază de merit.

Fiecare investitor va avea dreptul la un vot decizional, indiferent de numărul de U.I. deținute. De aceea vă recomandăm să ne oferiți atâtea voturi câți membri ai familiei eligibili aveți.

Pe site-ul oficial a cooperativei, la FORUM fiecare membru investitor are acces cu username și parolă și va putea vizualiza informații ca: rulajele magazinelor, valorile estimative ale beneficiilor financiare / U.I., valorile beneficiilor financiare personal obținute echivalent cu numărul de U.I. deținute, lista și detalii despre cheltuielile punctelor de lucru, platforma de VOT ONLINE, informații despre proiectele propuse spre dezvoltare, Contul Personal de Restituiri, informații despre proiectele caritabile ale cooperativei, precum și multe alte informații.

Fiecare investitor acceptă că este posibil ca în unele luni profitul să nu existe, chiar să existe și pierderi, datorită multor feluri de motive neprevăzute, abuzive sau potrivnice, despre care în mod transparent fiecare cooperator, va avea informații pe site-ul proiectului și va putea verifica aspecte ce țin de funcționarea cooperativei.

Personalul cooperativei cât și al proiectelor acesteia va fi angajat pe bază de concurs în mod meritocrat și va urma cursuri de dezvoltare personală, cu informații autentice, reale, utile, fiind ajutați să devină oameni de mare calitate, fiind stimulați și ajutați să devină antreprenori, sau să își urmeze vocația.

În magazine pot fi expuse banere și se pot prezenta produsele de calitate ale producătorilor ce au marfa în punctele de desfacere ale Magazinului Nostru. Totodată pe ecrane vor rula mesaje etice, principiale, echilibrate, utile, pline de logică, bun simț și educative pentru consumatori.

 

În viitor fiecare client va avea un card de fidelitate care va face legătura cu Contul Personal de Restituiri și va primi bani înapoi la fiecare cumpărătură personală, bani care se vor împărți în:
– bani pentru a fi cheltuiți în magazine și alte puncte de lucru ale cooperativei,
– bani pentru investiții ce pot fi folosiți pentru achiziționarea de noi U.I. pentru finanțarea Proiectelor noastre viitoare (Hipermarket de bricolaj, vânzare online, puncte de vânzare combustibili, colectarea, prelucrarea, valorificarea deșeurilor și reziduurilor de tot felul, producție de peleți, biogaz și biouleiuri din deșeuri și reziduuri, generare și vânzare de energie termică și electrică, vânzare echipamente de producere energie din biomasă și de prelucrare a biomasei, sere ecologice, depozite frigorifice de legume-fructe, servicii de ecologizare și protecția mediului, sau oricare altele inițiate la propunerile membrilor cooperatori participanți în ședințele Adunării Generale a Cooperatorilor).
La acumularea a 100 de lei se va primi o U.I. Astfel orice client va putea avea acces cel puțin în mod pasiv – prin intermediul reducerii primite la cumpărăturile personale – la beneficiile proiectelor.

Cea mai motivantă afacere pentru omul de rând este una în care să fie ușor de investit, eventual să investească pasiv, fără să simtă nici un efort și care să îi aducă sume mici, dar constante. Efectul este entuziasmul și succesul Proiectelor.

Persoanele juridice pot deține un card de fidelitate, dar nu pot genera U.I. din cumparaturi.

Micii comercianți români, în special cei aflați în pragul falimentului datorită sistemului actual politico-socio-economic, vor putea să se alăture cooperativei și implicit proiectelor generate de aceasta, oferind spre vânzare afacerea către Dacia Unită, în schimbul echivalentului rezultat în urma evaluării, primind în schimb U.I. (în limitele de mai sus) și contravaloare în bani. Ulterior spațiul comercial al fostului administrator va fi reamenajat, rebranduit, contabilitatea se va centraliza cu cea a cooperativei Dacia Unită, iar fostul patron va putea fi reangajat ca noul administrator al punctului de lucru, câștigând un salariu. În plus, va primi echivalentul profitului per U.I. deținute.

Voluntariatul în cadrul cooperativei și a proiectelor acesteia se va face conform Regulamentului de Ordine Interioară (R.O.I.) și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.), sub conducerea și votul favorabil al membrilor Consiliului de Administrație.

Prin acest proiect al Cooperativei Dacia Unită, modalitatea de a face comerț beneficiază de o îmbunătățire substanțială în ceea ce privește scopul și mijloacele derulării activităților specifice economiei de piață. COOPERATIVA DACIA UNITĂ FACE CONSUMATORUL ȘI PRODUCĂTORUL BENEFICIARI LA PROSPERITATEA MAGAZINULUI, LA PLUS VALOARE GARANTATĂ PRODUSELOR EXPUSE SPRE VÂNZARE, UN RAPORT CORECT ÎNTRE PREȚ ȘI CALITATE, SPIJINIREA MICULUI PRODUCĂTOR SAU ASOCIAȚIILOR DE MICI PRODUCĂTORI ÎN A SE DEZVOLTA ȘI TEHNOLOGIZA, SPRIJINIREA ȘI ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI, REALIZAREA DE CĂTRE MEMBRII COOPERATORI INVESTITORI A UNOR VENITURI LUNARE DE SUSTENABILITATE, IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE COLABORARE ȘI COOPERARE MERITOCRATĂ

Membrii cooperatori investitori vor fi îndrumați să acumuleze cât mai multe U.I. până la obținerea de beneficii echivalente astăzi cu suma minimă de 2000 lei lunar ceea ce va duce la obținerea independenței financiare a acestora.

UN OM INDEPENDENT FINANCIAR = UN OM CU ATITUDINE ȘI TIMP SĂ TRĂIASCĂ!

Asigurarea desfacerii în magazinele cooperativei a mărfii producătorului agricol autohton, nu va fi condiționată de furnizarea unor cantități mari de produse. În acceptarea mărfii unui astfel de producător cel mai important criteriu va fi calitatea excelentă și beneficitatea generată de acel produs.

Stocul de marfă introdus în magazin va fi însoțit de informații despre producător (poze, date despre locație, date de contact, etc ). De asemenea, pe site-ul Cooperativei Dacia Unită consumatorul va cunoaște mai multe detalii despre producători.

În caz de amenzi abuzive, falimentatoare destinate desființării proiectelor demarate in Cooperativa Dacia Unită, a atacurilor și influiențelor de orice natură, aceste informații vor fi aduse la cunoștința Adunării Generale a Cooperatorilor și a publicului larg (pe site, blog, diverse medii virtuale, de socializare și informare) astfel încât proiectul va putea fi salvat, devenind mult mai sigur de apărat decât în cazul în care ar  fi sub administrare unică.

Deoarece mare parte din hotărârile în ceea ce privește cooperativa vor fi luate prin votul membrilor cooperatori prin Adunarea Generală a Cooperatorilor (A.G.C.) se poate spune că Dacia Unită este o inițiativă a poporului. Scopul declarat al Cooperativei Dacia Unită din momentul înființării și pe tot parcursul desfășurării activității este unirea, încrederea, într-ajutorarea, atitudinea civică, succesul proiectelor ei.

Proiectul nu este despre bani, este despre unire, demnitate, despre nesupunerea față de legi și reglementări abuzive, despre adevărata libertate individuală și colectivă, despre aducerea în fiecare casă de român a prosperității și bucuriei, despre păstrarea și încurajarea valorilor tradiționale românești, despre supervietuirea poporului român, este despre țară!

Proiectul Magazinul Nostru este un concept de afacere inspirat din doctrina Sistemului Meritocrației elaborat de Laurențiu Primo și expus în cartea sa Meritocrația și Meritocratismul.

Conceptul respectă principiile unei economii sustenabile de piață atât pentru consumatori cât și pentru producători fiind conceput după reguli simple de business evitând orice schemă piramidală și  intermediari care să crească artificial prețul produselor aflate în magazinele cooperativei.

Oferă beneficii și potențial unice de dezvoltare de noi proiecte individuale, în grupuri restrânse sau în comunități stimulând asocierea liberă între români și creând posibilitatea propunerii de noi idei și soluții pentru problemele ce îi privesc pe oameni.

Votul online pe pagina de Forum oferă posibilitatea membrilor cooperatori de a-și promova și finanța proiectul și de a aduce în prim plan:

– beneficiile aplicării principiilor meritocrației,
– capacitatea de a lua decizii cu eficiența și proptitudine și de a implementa sugestiile și proiectele propuse de către majoritatea membrilor cooperatori prin aplicarea directă a democrației participative și nu prin reprezentanți. Prin acest sistem posibilitatea infiltrării unor persoane cu intenții potrivnice și rea voință este redusă la minim și mereu evaluată prin implicarea organului de control al cooperativei numit Consiliul de Integritate (C.I.).
– aducerea laolaltă prin proiecte comune a românilor aflați în interiorul și în exteriorul țării și prin exprimarea în cadrul A.G.C. va avea ca efect dezirabil în timp repatrierea românilor și posibilitatea de a obține o sursă sigură și stabilă de venit din beneficiile puse la dispoziție în cooperativă.

Profiturile cooperativei Dacia Unită nu vor putea fi scoase în mod fraudulos prin conturi off-shore ci vor stimula economia țării noastre aducând pe piață și valorificând mărfuri 100% naturale, cultivate de mai mici sau mai mari producători autohtoni, ridicând nivelul de trai și generând noi locuri de muncă.

Obiective Propuse

Nașterea cooperativei a coagulat pentru prima dată un grup de români din țară și străinătate ce au lucrat voluntar și se ocupă în continuare de dezvoltarea acesteia, a primului proiect al ei, Magazinul Nostru și a viitoarelor inițiative ce vor primi votul A.G.C.. Înființarea ei a necesitat implementarea pașilor următori:
– promovarea ideii proiectului (realizat),
– dezbaterea detaliilor privind statutul și a actului constitutiv al cooperativei (realizat),
– gândirea unei strategii de marketing și management (realizat),
– realizarea siglei Cooperativei Dacia Unită (realizat),
– urmarea tuturor pașilor în vederea deschiderii formei juridice potrivite (realizat),
– realizarea unui site de promovare (www.daciaunita.ro) (realizat),
– deschiderea contului bancar al cooperativei (realizat),
– implementarea platformei de plăți online în site – pentru facilitarea participării la proiect inclusiv a românilor din diaspora (realizat),
– inregistrarea la OSIM a siglei (în derulare),
– promovarea permanentă a proiectelor Cooperativei Dacia Unită (în derulare),
– colectarea sumei de 210 000 lei necesară deschiderii punctului de lucru Magazinul Nostru cu sprijinul tuturor celor ce își doresc să devină membri cooperatori în cadrul Dacia Unită (în derulare),
– urmarea tuturor pașilor pentru deschiderea primului centru de desfacere – în București (în derulare),
– implementarea unui website oficial profesionist cu acces limitat pentru asociați și cu posibilitate de vot online securizat (în derulare),
– deschiderea de noi magazine în orașele în care există un grup de persoane pregătite să se implice (în derulare),
– afișarea pe site-ul oficial a ideilor de proiecte noi propuse spre a fi lansate (în derulare),
– propunerea, votarea și inițierea de noi proiecte ce ar urma să aducă beneficii membrilor investitori în cadrul ședințelor A.G.C. (în derulare).


Toți cei ce doresc să devină membri cooperatori au posibilitatea să cumpere Unități de Investiție utilizând contul bancar de mai jos.
Banca Transilvania  DACIA UNITĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
IBAN:  RO12BTRLRONCRT0440639401
Pentru a achiziționa una sau mai multe U.I. cu ajutorul cardului pe site-ul nostru intrați pe Pagina Investitorului.

Pași de urmat pentru înscriere

  1. Solicită înscrierea în grupul de facebook Proiectul Magazinul Nostru.
  2. Acceptă invitația pe care o vei primi de la moderatorul grupului de a fi introdus în lista de prieteni și pe chat.
  3. Acceptă invitația să participi la conferința de start live pe Zoom pentru a cunoaște participanții și a pune întrebările prin care vei obține mai multe informații despre inițiativele cooperativei.
    Conferința online are loc săptamânal în fiecare Sâmbătă începând cu orele 20:00.
  4. Participă activ la conferințele de lucru ale cooperativei și în momentul  în care devii membru cooperator alăturăte grupului Adunării Generale a Cooperatorilor (A.G.C.) și votează conform dorinței proprii pentru proiectele aflate în dezbatere.
  5. Contribuiți la implementarea propriilor dumneavoastră proiecte și inițiative prin prezentarea lor Adunării Generale a Cooperatorilor (A.G.C.).

 
 

Persoanele de rea voință, cele care vor insulta, care desfășoară acțiuni menite să producă tergiversare, deturnarea sau denigrarea proiectelor cooperativei și nerespectarea principiilor meritocrate, cele care vor genera neîțelegeri și dezbinare, sau se vor dovedi fanatice și neechilibrate vor fi primi avertisment în scris și la a doua abatere de același tip vor fi excluse din grupul proiectului, pentru a se păstra armonia și păstrarea echilibrului între participanți.

 

Pagina de Facebook      Grup de Facebook

Facebook Comments
Iti place aceasta pagina ? Atunci arat-o si prietenilor tai 🙂
20